2017-07-07

Eliminacje Mistrzostw Polski 2017

 

Informacje

 

 • Organizatorem Mistrzostw Polski 2017 Century Korzenny Szlak zwanych dalej Mistrzostwami jest: Wydawnictwo Cube Factory of Ideas z siedzibą w Poznaniu

NIP 972-057-53-48.

 

 • Mistrzostwa przeprowadza się w dwóch etapach: turnieje eliminacyjne oraz turniej mistrzów.

 

 • Turnieje eliminacyjne będą organizowane w sklepach, klubach oraz podczas konwentów.

 

 • Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych uzyskują kwalifikacje do turnieju finałowego, który odbędzie się w październiku 2017 roku podczas Targów Hobby w Poznaniu.

 

Udział w Mistrzostwach

 

 • W Mistrzostwach mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz nieletni, którzy przedstawią zgodę prawnych opiekunów sędziemu podczas turnieju.

 

 • W Mistrzostwach nie mogą wziąć udziału: przedstawiciele organizatora i Partnerów organizujących eliminacje.

 

 • Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnej ilości turniejów eliminacyjnych z wyłączeniem 

zawodników, którzy zostali już zakwalifikowani do turnieju finałowego.

 

 • Uczestnik Mistrzostw wyraża zgodę na przekazanie organizatorom swoich danych kontaktowych

w tym imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

 

 • Uczestnik Mistrzostw wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku i danych personalnych

W publikacjach organizatora powiązanych z Mistrzostwami.

 

 • Każdy uczestnik może w dowolnym momencie wycofać się z udziału w turniejach.

Osoby zakwalifikowane do finału, które zrezygnują z udziału w turnieju finałowym prosimy o powiadomienie o tym fakcie organizatora jak najszybciej.

 

Organizacja turniejów eliminacyjnych

 

 • Partnerzy organizatora, którzy chcą zgłosić organizację Mistrzostw wysyłają na adres e-mail:

wydawnictwo@cubecp.pl formularz zgłoszeniowy / zał. 1/  minimum 10 dni przed datą planowanego turnieju.

 

 • Każdy Partner może przeprowadzić jeden turniej eliminacyjny.

 

 • Turnieje eliminacyjne mogą być rozgrywane od 20 lipca do 30 września 2017 roku.

 

 • Lista turniejów eliminacyjnych będzie aktualizowana na bieżąco i jest dostępna na stronie:

 

http://factorycube.pl/wydarzenia

 

 • Turniej eliminacyjny Mistrzostw uzyskuje taką rangę jeśli uczestniczy w nim minimum 12 osób.

 

 • Organizator w miarę potrzeb dostarcza na turniej eliminacyjny zestawy turniejowe oraz materiały  reklamowe.

 

 

 • Organizator dostarcza na turniej eliminacyjny nagrody.

 

 • Partner Organizatora organizujący turniej zobowiązuje się do:

- przeprowadzenia turnieju zgodnie z niniejszym regulaminem.

- prowadzenia i przekazania dokumentacji oraz zdjęć z turnieju organizatorowi.

- reklamy organizowanych eliminacji w dostępnych kanałach dystrybucji.

- dbałość o dostarczone materiały oraz uzgodnienie ich zwrotu wraz z dokumentacją turnieju do dwóch dni roboczych na koszt organizatora.

- w przypadku braku ustaleń dotyczących zwrotu w podanym terminie organizator obciąży kosztami przygotowania nowych zestawów turniejowych Partnera.

 

         

Turniej finałowy

 

 • Turniej finałowy odbędzie się w Poznaniu podczas Targów Hobby 2017.

Wszyscy zawodnicy, którzy uzyskają kwalifikacje zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie finału na podany podczas kwalifikacji adres e-mail.

 

 • Prawo udziału w turnieju finałowym nabywa zwycięzca każdego turnieju o randze eliminacji oraz gracze zakwalifikowani z turnieju „Ostatniej Szansy”, który odbędzie się przed turniejem mistrzowskim na Targach Hobby.

 

 • Każdy uczestnik turnieju finałowego jest zobowiązany potwierdzić swój udział w turnieju finałowym najpóźniej do 5 października 2017 u organizatora Mistrzostw.

 

 

Nagrody

 

 • Nagrody w turniejach eliminacyjnych:

 

Organizator Mistrzostw przekazuje na eliminacje pakiet nagród rzeczowych, które powinny być 

wręczane zawodnikom wg zasady:

 

-Nagrody dla najlepszych trzech graczy w postaci trzech gier planszowych. Rozdział nagród w          drodze wyboru przez graczy w kolejności zajętych miejsc.

 

 

 • Nagrody w turnieju finałowym:

 

 • Za zajęcie pierwszego miejsca:
  • Tytuł Mistrza Polski gry Century Korzenny Szlak oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1000 zł
 • Za zajęcie drugiego miejsca:
  • Tytuł I Vice Mistrza Polski gry Century Korzenny Szlak oraz nagrodę pieniężną w kwocie 400 zł     
 • Za zajęcie trzeciego miejsca :
  • Tytuł II Vice Mistrza Polski gry Century Korzenny Szlak oraz nagrodę pieniężną w kwocie 200 zł         

 

 

           Wszyscy zawodnicy, którzy wygrają nagrody pieniężne są zobowiązani przekazać organizatorowi

           w ciągu tygodnia od zakończenia turnieju finałowego danych do przelewu oraz potwierdzenie telefoniczne prawidłowość podanych danych.

 

 

Dyskwalifikacja

 

     W przypadku łamania regulaminu, a w szczególności zasad prowadzenia rozgrywek sędzia prowadzący zawody może ukarać zawodnika przyznając ostrzeżenie.

     Zawodnik, który w danym turnieju otrzyma drugie ostrzeżenie jest wykluczony z turnieju.

     Decyzja sędziego jest ostateczna.

    

Postanowienia końcowe

 

     Każda osoba biorąca udział w Mistrzostwach swoim uczestnictwem potwierdza znajomość i akceptację regulaminu Mistrzostw.

     Aktualny regulamin oraz wszelkie informacje związane z Mistrzostwami są publikowane i aktualizowane na stronach internetowych organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w regulaminie.

      Sprawy organizacyjne nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator turnieju lub sędzia.

 

 

komentarze użytkowników: 0 komentarzy

Musisz być zalogowany żeby móc dodawać komentarze.