2018-02-28

Mistrzostwa Świata Super Gol 2018

„Mistrzostwa Świata Super Gol” Pyrkon 2018

 

Cube Factory of Ideas ma zaszczyt zaprosić Państwa do organizacji Turnieju Eliminacyjnego  Mistrzostw Świata „Super Gol” 2018

Dlaczego Mistrzostwa Polski Super Gol nazywamy Mistrzostwami Świata ?

Chcemy żeby turniej finałowy odbył się na zasadach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018. Uczestnicy wylosują prawdziwe zespoły narodowe a turneiej będzie rozegrany według zasad organizacji prawdziwych rozgrywek o tytuł mistrza świata... Kto wygra?

ELIMINACJE MISTRZOSTW POLSKI 2018

 

Organizatorem „Mistrzostw Świata Super Gol 2018” zwanych dalej Mistrzostwami jest Wydawnictwo Cube factory of Ideas z siedzibą w Poznaniu NIP 972-057-53-48

Mistrzostwa przeprowadzone zostaną w dwóch etapach: turnieje eliminacyjne oraz turniej mistrzowski.

Turnieje eliminacyjne będą organizowane w sklepach, klubach i podczas konwentów.

Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych uzyskają kwalifikacje do turnieju finałowego, który odbędzie się w maju 2018 roku podczas Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2018.

 

UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH

  • W Mistrzostwach mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz nieletni, którzy przedstawią zgodę prawnych opiekunów sędziemu podczas turnieju.

 

  • W Mistrzostwach nie mogą wziąć udziału: przedstawiciele organizatora i Partnerów organizujących eliminacje.

 

  • Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnej ilości turniejów eliminacyjnych z wyłączeniem 

zawodników, którzy zostali już zakwalifikowani do turnieju finałowego.

 

  • Uczestnik Mistrzostw wyraża zgodę na przekazanie organizatorom swoich danych kontaktowych

W tym imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

 

  • Uczestnik Mistrzostw wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku i danych personalnych

W publikacjach organizatora powiązanych z Mistrzostwami.

 

  • Każdy uczestnik może w dowolnym momencie wycofać się z udziału w turniejach.

Osoby zakwalifikowane do finału, które zrezygnują z udziału w turnieju finałowym

Prosimy o powiadomienie o tym fakcie organizatora jak najszybciej.

 

Organizacja turniejów eliminacyjnych

 

Partnerzy organizatora, którzy chcą zgłosić organizację Mistrzostw wysyłają na adres e-mail:

wydawnictwo@cubecp.pl formularz zgłoszeniowy / zał. 1/  minimum 10 dni przed datą planowanego turnieju.

Każdy Partner może przeprowadzić jeden turniej eliminacyjny.

Turnieje eliminacyjne mogą być rozgrywane od 10 marca do 6 maja 2018 roku.

Lista turniejów eliminacyjnych będzie aktualizowana na bieżąco i jest dostępna na stronie:

http://factorycube.pl/wydarzenia

Turniej eliminacyjny Mistrzostw uzyskuje taką rangę jeśli uczestniczy w nim minimum 8 osób.

Organizator w miarę potrzeb dostarcza na turniej eliminacyjny zestawy turniejowe oraz materiały  reklamowe.

Organizator dostarcza na turniej eliminacyjny nagrody.

Partner Organizatora organizujący turniej zobowiązuje się do:

- przeprowadzenia turnieju zgodnie z niniejszym regulaminem.

- prowadzenia i przekazania dokumentacji oraz zdjęć z turnieju organizatorowi.

- reklamy organizowanych eliminacji w dostępnych kanałach dystrybucji.

- dbałość o dostarczone materiały oraz uzgodnienie ich zwrotu wraz z dokumentacją turnieju do dwóch dni roboczych na koszt organizatora.

- w przypadku braku ustaleń dotyczących zwrotu w podanym terminie organizator obciąży kosztami przygotowania nowych zestawów turniejowych Partnera.

 

Turniej finałowy

Turniej finałowy odbędzie się w Poznaniu podczas Festiwalu Fanstastyki PYRKON 2018.

Wszyscy zawodnicy, którzy uzyskają kwalifikacje zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie finału na podany podczas kwalifikacji adres e-mail.

Prawo udziału w turnieju finałowym nabywa zwycięzca każdego turnieju o randze eliminacji oraz gracze zakwalifikowani z turnieju „Ostatniej Szansy”, który odbędzie się przed turniejem mistrzowskim na FESTIWALU FANTASTYKI PYRKON 2018.

Każdy uczestnik turnieju finałowego jest zobowiązany potwierdzić swój udział w turnieju finałowym najpóźniej do 15 maja 2018 u organizatora Mistrzostw.

 

Nagrody

Nagrody w turniejach eliminacyjnych:

Organizator Mistrzostw przekazuje na eliminacje pakiet nagród rzeczowych, które powinny być

wręczane zawodnikom wg zasady:

 -Nagrody dla najlepszych trzech graczy w postaci trzech gier planszowych. Rozdział nagród w          drodze wyboru przez graczy w kolejności zajętych miejsc.

 Nagrody w turnieju finałowym:

Za zajęcie pierwszego miejsca:

Tytuł Mistrza Polski gry SUPER GOL oraz nagrody rzeczowe o wartości 1000 zł

Za zajęcie drugiego miejsca:

Tytuł I Vice Mistrza Polski gry SUPER GOL  oraz nagrody rzeczowe o wartości 400 zł    

Za zajęcie trzeciego miejsca :

Tytuł II Vice Mistrza Polski gry SUPER GOL oraz nagrody rzeczowe o wartości 200 zł        

Dyskwalifikacja

    W przypadku łamania regulaminu, a w szczególności zasad prowadzenia rozgrywek sędzia prowadzący zawody może ukarać zawodnika przyznając ostrzeżenie.

     Zawodnik, który w danym turnieju otrzyma drugie ostrzeżenie jest wykluczony z turnieju.

     Decyzja sędziego jest ostateczna.

 

Postanowienia końcowe

     Każda osoba biorąca udział w Mistrzostwach swoim uczestnictwem potwierdza znajomość i akceptację regulaminu Mistrzostw.

     Aktualny regulamin oraz wszelkie informacje związane z Mistrzostwami są publikowane i aktualizowane na stronach internetowych organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w regulaminie.

      Sprawy organizacyjne nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator turnieju lub sędzia.

komentarze użytkowników: 0 komentarzy

Musisz być zalogowany żeby móc dodawać komentarze.