2019-09-14

Mistrzostwa Polski Regulamin

Tej jesieni odbędą się po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w całą trylogię gier Century autorstwa Emersona Matsuuchi, za które w Polsce odpowiada Cube Facotry of Ideas.
Wykaż się talentem kupieckim, umiejętnością rozgrywki w każdą z trzech części i wygraj pierwszy turniej eliminacyjny, który organizuje wydawca na Coperniconie.
Century. Korzenny Szlak - to niekwestionowany hit! Karciana gra o handlowaniu przyprawami, która dzięki prostym zasadom i niebanalnej rozgrywce podbiła serca graczy w całej Polsce. 
Century. Cuda Wschodu - przenosi nas z wielbłądów na kupieckie okręty, którymi przemierzamy oceany, by na odkrywanych wyspach stawiać faktorie i handlować przyprawami.
Wreszcie tegoroczna premiera - Century. Nowy Swiat - łączy w sobie prostotę i inuticyjność zasad z pierwszych dwóch części z mechaniką worker placement.

 

Wszystkie trzy stanowią wycieczkę przez trzy stulecia handlu w dziejach ludzkości i trzy mechaniki rozgrywek i takie też będą te mistrzostwa - urozmaicone :-)

 

Regulamin

 

 • Organizatorem Mistrzostw Polski 2019 Century Trylogia zwanych dalej Mistrzostwami jest: Wydawnictwo Cube Factory of Ideas z siedzibą w Poznaniu.

 

 • Mistrzostwa przeprowadza się w dwóch etapach: turnieje eliminacyjne oraz turniej mistrzów.

 

 • Turnieje eliminacyjne będą organizowane w sklepach, klubach oraz podczas konwentów w okresie od 14 września 2019 do 29 listopada 2019.

 

 • Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych (pierwsze i drugie miejsce) uzyskują kwalifikacje do turnieju finałowego, który odbędzie się 1 grudnia 2019 roku w Poznaniu.

 

Udział w Mistrzostwach

 

 • W Mistrzostwach mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz nieletni, którzy przedstawią zgodę prawnych opiekunów sędziemu podczas turnieju.

 

 • W Mistrzostwach nie mogą wziąć udziału: przedstawiciele organizatora i Partnerów organizujących eliminacje.

 

 • Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnej ilości turniejów eliminacyjnych z wyłączeniem zawodników, którzy zostali już zakwalifikowani do turnieju finałowego.

 

 • Uczestnik Mistrzostw wyraża zgodę na przekazanie organizatorom swoich danych kontaktowych w tym imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

 

 • Uczestnik Mistrzostw wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku i danych personalnych w publikacjach organizatora powiązanych z Mistrzostwami.
 •  
 • Każdy uczestnik może w dowolnym momencie wycofać się z udziału w turniejach.
 •  
 • Osoby zakwalifikowane do finału, które zrezygnują z udziału w turnieju finałowym prosimy o powiadomienie o tym fakcie organizatora jak najszybciej.

 

Organizacja turniejów eliminacyjnych

 

 • Partnerzy organizatora, którzy chcą zgłosić organizację Mistrzostw wysyłają na adres e-mail: wydawnictwo@cubecp.pl zgłoszenie minimum na 14 dni przed planowaną datą turnieju.

 

 • Każdy Partner może przeprowadzić jeden turniej eliminacyjny.

 

 • Turnieje eliminacyjne organizowane przez partnerów mogą być rozgrywane od 14 września do 28 listopada 2019 roku.

 

 • Lista turniejów eliminacyjnych będzie aktualizowana na bieżąco i jest dostępna na stronie:

 

http://factorycube.pl/wydarzenia

 

 • Turniej eliminacyjny Mistrzostw uzyskuje taką rangę jeśli uczestniczy w nim minimum 8 osób.

 

 • Organizator w miarę potrzeb dostarcza na turniej eliminacyjny zestawy turniejowe oraz materiały  reklamowe.

 

 

 • Organizator dostarcza na turniej eliminacyjny nagrody.

 

 • Partner Organizatora organizujący turniej zobowiązuje się do:

- przeprowadzenia turnieju zgodnie z niniejszym regulaminem.

- prowadzenia i przekazania dokumentacji oraz zdjęć z turnieju organizatorowi.

- reklamy organizowanych eliminacji w dostępnych kanałach dystrybucji.

- dbałość o dostarczone materiały oraz uzgodnienie ich zwrotu wraz z dokumentacją turnieju do dwóch dni roboczych na koszt organizatora.

- w przypadku braku ustaleń dotyczących zwrotu w podanym terminie organizator obciąży kosztami przygotowania nowych zestawów turniejowych Partnera.

 

Przebieg turnieju:

- turniej rozgrywany jest w trzech rundach

- każda runda trwa 60 minut. Jeżeli rozgrywka nie zostan ie zakończona w tym czasie, po upływie 60 minut dogrywa się turę gry do końca i oblicza wynik na normalnych zasadach tak, jakby gracze spełnili warunek zakończenia gry.

- podczas pierwszej rundy gracze grają w Century. Korzenny Szlak. Zwycięzcy przy każdym stole (ewentualnie 1 i 2 miejsce przy liczbie uczestników 16 i mniej) przechodzą do rundy 2.

- podczas drugiej rundy gracze grają w Century. Cuda Wschodu. Zwycięzy przy każdym stole (ewentualnie 1 i 2 miejsce jeśli w drugiej rundzie bierze udział 8 i mniej osób) przechodzą do rundy 3, finałowej.

- runda trzecia może być rundą finałową, ale nie musi - zalezy od liczby uczestników. Jesli do rundy trzeciej przeszło więcej niż 4 graczy rozgrywana jest ona jako kolejna runda eliminacyjna. W rundzie finałowej może znaleźć się maximum 4 graczy. Podczas rundy trzeciej (ewentualnych kolejnych wynikających z liczby uczestników) i rundy finałowej gracze grają w Century. Nowy Świat. 

- o miejscach w turnieju eliminacyjnym decydują miejsca w rundzie finałowej.

NA POCZĄTKU TURNIEJU ORGANIZATOR ZOBLIGOWANY JEST PODAC INFORMACJĘ Z ILU RUND BĘDZIE SIĘ SKŁADAŁ TURNIEJ (minimum 3 maksimum 8)

- osoba, która zajmuje 1 i 2 miejsce w turnieju eliminacyjnym otrzymuje zaproszenie i bilet na Finał Mistrzostw Polski.

         

Turniej finałowy

 

 • Turniej finałowy odbędzie się w Poznaniu 1 grudnia 2019 roku w miejscu wskazanym przez Organizatora. Wszyscy zawodnicy, którzy uzyskają kwalifikacje zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie finału na podany podczas kwalifikacji adres e-mail.

 

 • Prawo udziału w turnieju finałowym nabywają zwycięzcy (pierwsze i drugie miejsce) każdego turnieju o randze eliminacji oraz gracze zakwalifikowani z turnieju „Ostatniej Szansy”, który odbędzie się przed turniejem mistrzowskim w dniu 1 grudnia.

 

 • Każdy uczestnik turnieju finałowego jest zobowiązany potwierdzić swój udział w turnieju finałowym najpóźniej do 30 listopada 2019 u organizatora Mistrzostw.

 

 

Przebieg turnieju.

Turniej finałowy przebiega na tych samych zasadach co turnieje eliminacyjne z ta różnicą, że runda finałowa trwa 90 minut i jest rozgrywana zgodnie z zasadami: Century część III od Wschodu do Zachodu (KS+CW+NS).

 

Nagrody

 

 • Nagrody w turniejach eliminacyjnych:

 

Organizator Mistrzostw przekazuje na eliminacje pakiet nagród rzeczowych, które powinny być wręczane zawodnikom wg zasady:

-Nagrody dla najlepszych trzech graczy w postaci trzech gier planszowych. 

 

 

 • Nagrody w turnieju finałowym:

 

 • Za zajęcie pierwszego miejsca:
  • Tytuł Mistrza Polski gry Century Korzenny Szlak oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1000 zł
 • Za zajęcie drugiego miejsca:
  • Tytuł I Vice Mistrza Polski gry Century Korzenny Szlak oraz nagrodę pieniężną w kwocie 400 zł     
 • Za zajęcie trzeciego miejsca :
  • Tytuł II Vice Mistrza Polski gry Century Korzenny Szlak oraz nagrodę pieniężną w kwocie 200 zł         

 

 

           Wszyscy zawodnicy, którzy wygrają nagrody pieniężne są zobowiązani przekazać organizatorowi          w ciągu tygodnia od zakończenia turnieju finałowego danych do przelewu oraz potwierdzenie telefoniczne prawidłowość podanych danych.

 

 

Dyskwalifikacja

 

     W przypadku łamania regulaminu, a w szczególności zasad prowadzenia rozgrywek sędzia prowadzący zawody może ukarać zawodnika przyznając ostrzeżenie.

     Zawodnik, który w danym turnieju otrzyma drugie ostrzeżenie jest wykluczony z turnieju.

     Decyzja sędziego jest ostateczna.

    

Postanowienia końcowe

 

     Każda osoba biorąca udział w Mistrzostwach swoim uczestnictwem potwierdza znajomość i akceptację regulaminu Mistrzostw.

     Aktualny regulamin oraz wszelkie informacje związane z Mistrzostwami są publikowane i aktualizowane na stronach internetowych organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w regulaminie.

      Sprawy organizacyjne nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator turnieju lub sędzia.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

komentarze użytkowników: 0 komentarzy

Musisz być zalogowany żeby móc dodawać komentarze.