• Wióry Lecą

    Wióry Lecą 69,00 zł

    Gdzie drwa robią, tam wióry lecą! Wcielcie się w drwali, których zadaniem jest jak najlepiej okorować pień drzewa. Tylko najbardziej dokładny i skrupulatny drwal będzie w stanie zmierzyć się z tym wyzwaniem i mu podołać.
  • Wióry Lecą + Seafall